אודות תכנית גישורים

תכנית “גישורים” מהווה מעטפת מקצועית רחבה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה וליוזמות להקמתם. התוכנית מלווה  מקצועית ומנחה באופן שוטף מנהלים, רכזים וצוותי הקמה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות.

החברה הישראלית הנה חברה רב תרבותית ורבת קונפליקטים ומתחים, ההולכים ומחריפים, על כן פיתוח דרכים לצמצום הקונפליקטים, לניהולם ולפתרונם בדרכים של הסכמה במקום באלימות הנו צורך חשוב ביותר. לשם כך מוקמים ברחבי הארץ מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה.

דיאלוג קהילתי וגישור הנם שני כלים מרכזיים באמצעותם ניתן לטפל במתחים ובקונפליקטים בקהילה בדרך של הידברות ובניית הסכמות. השקפת העולם העומדת מאחורי כלים אלו היא כי בני אדם מוכשרים לפתור מחלוקות ביניהם טוב יותר מאשר גורם חיצוני. כמו כן, דיאלוג וגישור הנם חלק מתפיסה כוללת של יצירת חוסן לחיזוק חברתי קהילתי בחברה הישראלית על גווניה.

הדיאלוג הקהילתי, הגישור ויתר המודלים החלופיים ליישוב סכסוכים בהסכמה מתבססים על ההנחה שתפיסת הקונפליקט והטיפול בו מושפעים מההקשר התרבותי, הנורמות והערכים של הקבוצות והמגזרים השונים בחברה. מכאן, שדפוסי התערבות יעילים למניעה, לניהול ולפתרון קונפליקטים צריכים לשקף ולעלות בקנה אחד עם הערכים והאמונות של הקהילה, על קבוצותיה וזהויותיה השונות. הדגש הוא על עבודה משותפת עם הקהילה לפיתוח דפוסי התערבות המתאימים לאופי ולנורמות שבה. דיאלוג, גישור ויישוב סכסוכים בקהילה מתבסס על שימוש במגשרים ובמנחים מתוך הקהילה, מתוך הנחה שידע ומודעות להקשרים התרבותיים, מניבה תוצאות המתאימות לצדדים. הגיוון באפשרויות ההתערבות וגמישות התהליכים החלופיים מאפשרת מתן מענה לצרכים של הצדדים, תוך שילוב של מנגנונים מסורתיים וטכניקות ליישוב סכסוכים חדישות.

תוכנית גישורים מעניקה שירותי ייעוץ, ליווי והכוונה למרכזי גישור ודיאלוג ברחבי הארץ וליוזמות להקמתם. בנוסף, אנו מפעילים מערכת של הכשרות, קורסים, כנסים ורשת מקצועית במטרה להעניק וללמוד כלים, ידע, כישורים ומיומנויות בתחומים של יישוב סכסוכים בהסכמה בקהילה, מניעת קונפליקטים ודיאלוג קהילתי.

תוכנית גישורים מתעתדת לתמוך גם מבחינה תקציבית בעשרה יישובים עתירי עולים ברחבי הארץ המפעילים או מעוניינים להקים ולהפעיל מרכז גישור ודיאלוג בקהילה לרווחת התושבים.

התוכנית מנוהלת ע”י המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה, מוזאיקה, בשיתוף עם המרכז הבין-תרבותי לירושלים. התוכנית נוסדה ע”י מסד קליטה, שיתוף פעולה בין ג’וינט ישראל , משרד הרווחה, משרד הקליטה, משרד החינוך ומשרד הבינוי והשיכון, וממומנת על ידה. התוכנית נהנית מועדת היגוי ומשיתופי פעולה רחבים הכוללים גם את משרד הפנים, במשרד לביטחון פנים, משרד הקליטה והמשטרה הקהילתית.

 

סגור לתגובות.