פעילות התכנית

תכנית גישורים מלווה מקצועית ומנחה באופן שוטף מנהלים, רכזים וצוותי הקמה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות.

במקביל, התוכנית מקיימת מערך הכשרות ופורומים מקצועיים ללמידה ופיתוח ידע וכלים חסרים בתחום. במסגרת זו, פועלת רשת עמיתים ארצית המאפשרת יצירת קשרים, הפריה הדדית, שיתופי פעולה ופיתוח משותף של ידע.

בנוסף לכך, התוכנית מעודדת הטמעה ויישום של כלים בתחום הדיאלוג קהילתי, בניית ההסכמות וכשירות תרבותית במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה. במסגרת וועדת ההיגוי המלווה את התוכנית, התוכנית פועלת להרחיב את מעגל השותפויות הארצי במטרה להעמיק ולבסס מערך תשתיות ארצי ומקומי להקמה והפעלה של מרכזי גישור ודיאלוג ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות באופן יציב, איכותי ומיטבי.

מידע נוסף על פעילויות התוכנית:

פורומים מקצועיים:
•    פורום מנהלי ורכזי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה
•    פורום יוזמות להקמת מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה
•    פורום מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה הכפרית
•    השתלמויות ולמידה מתמשכת בתחום הכשירות התרבותית

כנס גישורים הארצי השנתי
ימי עיון ארציים
פיתוח ידע והפקת חומרים

סגור לתגובות.