רקע

ggggתכנית גישורים מופעלת בתמיכה וחסות של השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובניהול של מוזאיקה – מרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה והמרכז הבין-תרבותי לירושלים. התוכנית מלווה על ידי הוועדה הארצית לקידום ההידברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה.

התוכנית  נולדה בשנת 2003 במסד קליטה (גוף בין-ארגוני בו שותפים ג’וינט ישראל, משרד הרווחה, משרד הקליטה, משרד החינוך ומשרד הבינוי והשיכון שפעל עד לשנת 2012), בהובלה של גלילית לני זכריה ז”ל, שהאמינה ברעיון של הקמת מרכזי גישור בקהילה המשלבים עבודה רגישת תרבות בעבודה עם קהילות העולים.
התוכנית צמחה מתוך הבנה עמוקה שישנו צורך לעודד את הדיאלוג הבין תרבותי באמצעות כלים ליישוב ומניעת סכסוכים, ביניהם הגישור, בניית הסכמות ודיאלוג קהילתי. זאת במטרה ליצור חוסן חברתי- קהילתי בחברה הישראלית בדגש על  שילוב עולים בחברה הישראלית.

כחברה רב תרבותית, ישנו צורך מהותי בפיתוח שירותים חברתיים לקידום ההידברות, ליישוב, למניעה ולניהול סכסוכים בקהילה.  מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, הפועלים ברובם במסגרת מערך השירותים המוניציפאלי, מטפלים בהצלחה ניכרת במגוון הסכסוכים בקהילה לרבות סכסוכים מורכבים ומרובי משתתפים. בצד תרומתם לפתרון בעיות בקהילה, למרכזים תפקיד חשוב בהגברת המעורבות של התושבים בהשפעה על סדר היום הציבורי וביצירת דיאלוג קהילתי לשיפור איכות החיים המשותפים ביישוב.

תוכנית גישורים מסייעת למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה ויוזמות בדרך להקמתם לפעול למען מימוש ייעודם באופן מקצועי ומיטבי המותאם לאופי היישוב שלהם, מתוך ראייה רחבה של מגוון ההיבטים התרבותיים והחברתיים וההשלכות שיש למצבי קונפליקט וסכסוכים על חיי חברי הקהילה בפרט והקהילה בכללותה.

 

סגור לתגובות.