שותפים

תכנית גישורים, מיסודו של “מסד קליטה”, היא תוצר של שותפות עמוקה וארוכת שנים בין גופים מקצועיים מקומיים וארציים:

  • התכנית ממומנת ופועלת בחסות השירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; התכנית משתלבת ברצף התכניות שהשירות מפעיל ושותף להן שמטרתן הגברת החוסן ובינוי הקהילה.
  • שותפים מרכזיים לעשייה שלנו הם אנשי הצוות, הפעילים והמתנדבים ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות שעושים את העבודה בשטח הלכה למעשה. ראה קישור לרשימת המרכזים המלאה.
  • התוכנית מלווה על ידי הוועדה הארצית לקידום ההידברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה. בוועדה חברים הארגונים: ג’וינט ישראל; משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים– השירות לעבודה קהילתית; המשרד לביטחון פנים– הרשות לביטחון קהילתי; משטרת ישראל– אגף מבצעים, שיטור וקהילה; משטרת ישראל– מדור שותפויות; משרד הבינוי והשיכון, אגף לשיקום שכונות; משרד הקליטה– אגף בכיר לקליטה בקהילה; משרד החינוך– האגף לקליטת תלמידים עולים; משרד מבקר המדינה – האגף לתלונות הציבור; התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.
  • התכנית מנוהלת על ידי עמותת מוזאיקה שמפעילה מרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה בירושלים לצד תכניות ארציות ייחודיות כגון: צדק מאחה, התחדשות עירונית, גישור בזקנה. מוזאיקה מנהלת את התכנית בשיתוף עם המרכז הבין-תרבותי לירושלים המתמחה בין היתר באקטיביזם לסובלנות, כשירות תרבותית, דיאלוג קהילתי ובניית הסכמות רחבות בקהילה.

 

 

סגור לתגובות.