שותפים

תכנית גישורים, מיסודו של “מסד קליטה”, מופעלת בתמיכה וחסות של השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובניהול של מוזאיקה – מרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה והמרכז הבין-תרבותי לירושלים.

התוכנית מלווה על ידי הוועדה הארצית לקידום ההידברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה.

בוועדה חברים:

 • ג’וינט ישראל- אגף לשילוב עולים
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים – השירות לעבודה קהילתית
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים – שי”ל (שירות ייעוץ לאזרח)
 • המשרד לביטחון פנים – אגף קהילה ומניעת פשיעה “מצילה” ועיר ללא אלימות
 • משטרת ישראל – אגף קהילה ומשמר אזרחי
 • משרד הבינוי והשיכון – אגף לשיקום שכונות חברתי
 • משרד הפנים – האגף למנהל מוניציפאלי מערכת המפעמים
 • המשרד לקליטת עליה – אגף בכיר לקליטה בקהילה
 • התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה
 • המרכז הבין-תרבותי לירושלים
 • מוזאיקה – המרכז ליישוב סכסוכים בקהילה

 

סגור לתגובות.