גישור ודיאלוג בקהילה – הרציונל

הדיאלוג הקהילתי, הגישור ויתר המודלים החלופיים ליישוב סכסוכים בהסכמה, מתבססים על ההנחה שתפיסת הקונפליקט והטיפול בו מושפעים מההקשר התרבותי, הנורמות והערכים של הקבוצות והמגזרים השונים בחברה.

מכאן, שדפוסי התערבות יעילים למניעה, לניהול ולפתרון קונפליקטים צריכים לשקף ולעלות בקנה אחד עם הערכים והאמונות של הקהילה, על קבוצותיה וזהויותיה השונות.
הדגש הוא על עבודה משותפת עם הקהילה לפיתוח דפוסי התערבות המתאימים לאופי ולנורמות שבה.

מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה מתמחים במתן  שירותים ליישוב סכסוכים ובהפעלת מגוון תוכניות להטמעת הגישור והדיאלוג כתרבות של שיח, פתרון מחלוקות וקידום משותף של סוגיות חברתיות שעל סדר יומה של הקהילה.

הגיוון באפשרויות ההתערבות וגמישות התהליכים החלופיים מאפשרים מתן מענה לצרכים של הצדדים, תוך שילוב של מנגנונים מסורתיים וטכניקות ליישוב סכסוכים חדישות.
ההנחה היא שהיכרות מוקדמת של הקהילה ומודעות להקשרים ולקודים התרבותיים מסייעת למניעה ויישוב הסכסוך. לכן, מגוון הפעילויות והתהליכים אותם מובלים מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה מתבססים על שימוש במגשרים, פעילים ובמנחים מקצועיים מתוך הקהילה עצמה.

סגור לתגובות.