אודות:

הוועדה הארצית להידברות יישוב סכסוכים וגישור בקהילה, הוקמה בשנת 1997 במטרה לעודד פעילות מערכתית וקהילתית בתחום הדיאלוג והגישור בקהילה ברשויות ובמועצות המקומיות.

בוועדה שותפים:

 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים – השירות לעבודה קהילתית
 • ג’וינט ישראל- אשלים
 • המשרד לביטחון פנים – הרשות לביטחון קהילתי
 • משטרת ישראל – אגף מבצעים שיטור וקהילה
 • משטרת ישראל – מדור שותפויות
 • משרד הבינוי והשיכון – אגף לשיקום שכונות חברתי
 • משרד מבקר המדינה – האגף לתלונות הציבור
 • המשרד לקליטת עליה – אגף בכיר לקליטה בקהילה
 • משרד החינוך – האגף לקליטת עולים
 • התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה
 • המרכז הבין-תרבותי לירושלים
 • מוזאיקה – המרכז ליישוב סכסוכים בקהילה

ציוני דרך בפעילותה של הועדה הארצית במהלך שנות פעילותה :

 • 1997-2001 – יסוד הוועדה. עסקה ביזום הרעיון לפיתוח תחום הדיאלוג והגישור הקהילתי בישראל.
 • 2001-2004 – הועדה התוותה את האסטרטגיה ,יצרה שותפויות ואגמה משאבים לקידום תחום הגישור והדיאלוג בקהילה
 • 2005-2007 – הוועדה הייתה שותפה לתכנית גישורים במתכונתה הראשונה בניהול הג’וינט
 • 2008- עד היום– משמשת כוועדה המלווה מקצועית את תכנית גישורים המנוהלת על ידי עמותת מוזאיקה והמרכז הבין-תרבותי לירושלים כמיזם של מסד קליטה בין 2008-2011, ומ-2012 כמיזם בחסות השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 חזון הוועדה:

פיתוח ויישום אסטרטגיה ארצית ומקומית כוללת לקידום הידברות, רב-שיח, יישוב סכסוכים וגישור בקהילה. במסגרת זו:

 • הוועדה תפעל לפיתוח וקידום תפיסת עולם המעודדת שיח גישורי ויישוב סכסוכים בדרכי שלום, על-מנת ליצור חברה סובלנית ומכבדת.
 • הוועדה תפעל לטיפוח ועידוד תהליכים בין-תרבותיים ובין-תחומיים, תוך שותפות קהילתית וכשירות תרבותית (Cultural Competency) הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית.
 • הוועדה תפעל לקידום של שינוי חברתי, להשפעה על קובעי מדיניות, ולהגברת האחריות הציבורית והקהילתית לשם העצמת הקהילה וחוסנה.

רשימת חברי הוועדה:

יו”ר הוועדה:
ברוך שוגרמן, מנהל השירות לעבודה קהילתית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

רכזת הוועדה:
ימית קשי, מנהלת תוכנית גישורים.

חברי הוועדה:

 • אבי סנדר: מפקח ארצי  לפיתוח כוח אדם וחוסן קהילתי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • יאיר קמייסקי, מנהל תוכניות חברה וסביבה, אשלים, ג’וינט ישראל
 • רחל שגיא, אגף שיקום שכונות, משרד הבינוי והשיכון
 • רפ”ק, עו”ד זהבה מאיר, מחלקת מבצעים ופניות ציבור, אגף קהילה ומשמר אזרח , משטרת ישראל.
 • סנ”צ בלה גילנברג, מדור שותפויות, משטרת ישראל.
 • אילני אבבה קמפינו, הרשות לביטחון קהילתי, המשרד לביטחון פנים.
 • ד”ר שרי פייר, מנהלת תחום בכיר לחינוך, אגף בכיר לקליטה בקהילה, המשרד לקליטת העלייה.
 • מיכל רונן, מנהלת אגף תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה.
 • רויטל רוטשטיין-עיני, אגף תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה.
 • ימית אלפסי, הרשות לביטחון קהילתי, המשרד לביטחון פנים.
 • רויטל דותן, אגף לקליטת עולים, משרד החינוך.
 • נעמי תור, מנהלת מרכז גישור קהילתי מטה-יהודה ומ”מ יו”ר התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.
 • ד”ר חגי אגמון שניר, מנהל המרכז הבין-תרבותי לירושלים
 • עו”ד נורית בכרך, מנהלת מוזאיקה-המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה
 • רות נחנסון-אנקרי, מנהלת ארצית, מוזאיקה.