אודות הועדה הארצית

הוועדה הארצית להידברות יישוב סכסוכים וגישור בקהילה, הוקמה בשנת 1997 במטרה לעודד פעילות מערכתית וקהילתית בתחום הדיאלוג והגישור בקהילה ברשויות המקומיות.

בוועדה שותפים:

  • משרד הרווחה והשירותים החברתיים – האגף לשירותים חברתיים ואישיים
  • השירות לעבודה קהילתית והאגף לתפקידים מיוחדים
  • שי”ל- שירות ייעוץ לאזרח
  • ג’וינט ישראל – אגף לשילוב עולים
  • המשרד לביטחון פנים – אגף קהילה ומניעת פשיעה “מצילה” ותוכנית “עיר ללא אלימות”
  • משטרת ישראל- אגף קהילה ומשמר אזרחי
  • משרד הבינוי והשיכון – אגף לשיקום שכונות חברתי
  • משרד הפנים – האגף למנהל מוניציפאלי מערכת המפעמים
  • המשרד לקליטה עלייה – אגף בכיר לקליטה בקהילה
  • התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה

 

סגור לתגובות.