חזון הועדה

פיתוח ויישום אסטרטגיה ארצית ומקומית כוללת לקידום הידברות, רב-שיח, יישוב סכסוכים וגישור בקהילה. במסגרת זו:

•    הוועדה תפעל לפיתוח וקידום תפיסת עולם המעודדת שיח גישורי ויישוב סכסוכים בדרכי שלום, על-מנת ליצור חברה סובלנית ומכבדת.

•    הוועדה תפעל לטיפוח ועידוד תהליכים בין-תרבותיים ובין-תחומיים, תוך שותפות קהילתית וכשירות תרבותית (Cultural Competency) הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית.

•    הוועדה תפעל לקידום של שינוי חברתי, להשפעה על קובעי מדיניות, ולהגברת האחריות הציבורית והקהילתית לשם העצמת הקהילה וחוסנה.

סגור לתגובות.