רשימת חברי הועדה

יו”ר הוועדה: ברוך שוגרמן, מנהל השירות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
רכזת הוועדה: אורית יולזרי, מנהלת תוכנית גישורים.
חברי הוועדה:
•    אבי סנדר: מפקח ארצי  לפיתוח כוח אדם וחוסן קהילתי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
•    יאיר קמייסקי, מנהל תוכניות חברה וסביבה, אגף לשילוב עולים, ג’וינט ישראל
•    דוד כהן, מנהל אגף שילוב עולים, ג’וינט ישראל
•    רחל שגיא, מנהלת אגף שיקום שכונות, משרד הבינוי והשיכון
•    רפ”ק, עו”ד זהבה מאיר, מחלקת מבצעים ופניות ציבור, אגף קהילה ומשמר אזרח , משטרת ישראל.
•    מינה גורן, מנהלת שי”ל (שירות ייעוץ לאזרח) ארצית, האגף לתפקידים מיוחדים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
•    יאירה פז, מנהלת פיתוח ארגוני והדרכה,  האגף למנהל מוניציפאלי מערכת המפעמים, משרד הפנים.
•    אילני אבבה קמפינו, מרכזת בכירה תחום עולים ופנימיות במצילה, המשרד לביטחון פנים.
•    מיה שריג, תוכנית “עיר ללא אלימות”, המשרד לביטחון פנים.
•    ד”ר שרי פייר, מנהלת תחום בכיר לחינוך, אגף בכיר לקליטה בקהילה, המשרד לקליטת העלייה
•    אביבה חלבי, מנהלת מרכז גישור קהילתי-עירוני רחובות ויו”ר התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.
•    ד”ר חגי אגמון שניר, מנהל המרכז הבין-תרבותי לירושלים
•    עו”ד נורית בכרך, מנהלת מוזאיקה-המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה

סגור לתגובות.