פורום מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בערים מעורבות | פעילות לקראת יום כיפור ועיד אלאדח’א

בשנים 2014 ו- 2015, תשע”ה ותשע”ו, 1435 ו- 1436, מתקיימים בסמיכות יום כיפור של היהודים ועיד אלאד’חא (חג הקורבן) של המוסלמים, הדרוזים והצ’רקסים. שני המועדים הם דתיים רוחניים ומרכזיים לשתי הדתות. בעוד שיום כיפור הנו יום תענית ושבתון מוחלט עיד אלאד’חא הינו חג של חגיגות ושמחה. החפיפה הנדירה שמתקיימת ברצף בשנתיים אלה מעלה, מחד גיסא, את החשש שמא השוני באופי ציון המועדים ילווה ברגישות גבוהה, אי הבנות והיעדר סובלנות עד כדי אלימות. מאידך גיסא, חפיפה זו יכולה להיות גם הזדמנות עבור יהודים ומוסלמים המקיימים יחסי שכנות לחגוג את חגם, כל תרבות על פי מנהגיה ודתה וללמוד זה מזה. בערים המעורבות בהם יהודים ומוסלמים חולקים מרחב משותף, ישנה חשיבות גבוהה להיערכות לקראת המועדים הללו. מטרת ההיערכות הינה למתן ואף למנוע תקריות אלימות, ובזמן אמת לסייע בהתמודדות עם אירועים חריגים, ואף לראות בכך הזדמנות להיכרות ושיח משותף.

תכנית גישורים, יחד עם מוזאיקה והמרכז הבין תרבותי לירושלים, ליוו בשנה האחרונה, את פורום מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בערים מעורבות: רמלה, עכו, לוד, חיפה וירושלים. פורום זה עסק בהיערכות לקראת החפיפה בין יום כיפור ועיד אלאדח’א שהתקיימה ב-2014 ותצוין בסמיכות ב-2015.  פעלנו יחד ולחוד להעלאת המודעות ולהנעת דיאלוג ודיון עירוני וארצי בנושא מבעוד מועד.
אנו מבקשים לציין ולהודות לכל המרכזים בערים מעורבות, לראשי הערים, המנהיגות המקומית, גורמי האכיפה, החינוך הרווחה ויתר השותפים על המאמצים הרבים בפעולות ההיערכות שננקטו לקראת החגים.

במסגרת התפרסמו החומרים הבאים:

סגור לתגובות.