ספר תכנית “גישורים”

“מרכזי הגישור נתונים בעיצומו של מפנה. ההתבוננות בתבונת העשייה שמתוארת בספר זה מעידה על התרחבות, התמקצעות והתעצמות של תחום זה. הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות במרכזים התפתח לכיוונים מחדשים של התמודדות מקומית נרחבת עם קונפליקטים ועם סכסוכים מקומיים. בפרקי הספר נושבת רוח של התפתחות, הגשמה, יצירה. ניכר בהם הלהט, ובוקעת מהם האמונה בדרך. בפרק זה אתאר ארבע נקודות מפנה מרכזיות הנלמדות מתבונת העשייה של מנהלים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה ושותפיהם: מיזמות חברתית לשינוי חברתי; מתפקיד למקצוע, מנושא לתחום; מאמצעי לאורח חיים; ומיישוב סכסוכים לבינוי קהילה. נקודות מפנה אלה נמצאות בשלבים שונים בתכנית “גישורים” וברחבי המרכזים הפרוסים בארץ.”

מתוך: שמר, א’ (עורכת) (2013). מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה חדשנות חברתית ביזמות קהילתית. ליווי כתיבה: שני, א’ ויולזרי, א. תל אביב: משרד הרווחה, השרות לעבודה קהילתית, תכנית גישורים ומסד קליטה ג’וינט ישראל.

בספר “מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה חדשנות חברתית ביזמות קהילתית”,
מכונסים סיפורי עשייה המבטאים את אמנות הגישור והדיאלוג בקהילה כפי שהעושים בתחום מספרים אותה. הספר הינו תוצר של מסע למידה שהחל בהכשרת מנהלי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה אשר תיעדו את תבונת עשייתם. הקריאה בו חושפת ניסיון וידע מעשי נרחב ומלמדת על היבטים מרכזיים מתוך מכלול העשייה והמגמות במרכזים ברחבי הארץ, כמו אתיקה בתהליכי גישור ודיאלוג, עבודה בהקשר רב-תרבותי, פרקטיקה של דיאלוג קהילתי ופיתוח שותפויות. פרקי הספר הינם עדות ליזמויות קהילתיות מוצלחות הפועלות להשתתת אורח חיים של הידברות ופתרון קונפליקטים בדרכי שלום. הספר נכתב במסגרת תכנית “גישורים”, הפועלת כיום בחסות ובתמיכה של השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, אשר צמחה מתוך הבנה שיש צורך לעודד הידברות בין אנשים מתרבויות שונות בקהילה באמצעות כלים מתחום יישוב הסכסוכים בהסכמה.

לגרסת הספר בפורמט PDF

סגור לתגובות.