מפגשי למידה בנושא ייזום והקמה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה לשנת 2013

תהליך ההקמה של מרכז גישור ודיאלוג בקהילה דורש ידע והכירות מעמיקה הן עם ההיבטים המקצועיים של התחום והן עם ההיבטים השונים הקשורים בהובלה ופיתוח של תכניות חברתיות ושירותים בקהילה.

זו השנה השלישית שאנו מקיימים את מפגשי למידה למובילי יוזמות להקמת מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה ברשויות מקומיות ובמועצות האזוריות.

מטרות התוכנית:
חיזוק ההיבטים הקהילתיים- חברתיים בתפיסת תפקידו של מוביל התהליך ושל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה; מתן ידע וכלים לתהליך הייזום, התכנון, ההקמה וההפעלה של מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה; יצירת פורום עמיתים להפריה, למידה הדדית והיוועצות.

בין הנושאים הנלמדים: למידת קהילה- על תהליך הכניסה לקהילה, בניית שותפויות ושיתופי פעולה, סוגיות בניהול גיוס ושימור מתנדבים ופעילים, פיתוח התמחויות, כלים לניהול מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה (ניהול ישיבות, כתיבת תכנית עבודה, בניית תקציב, וועדת היגוי, שיווק). ההכשרה תפתח בסיור לימודי במוזאיקה- המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה בירושלים, מפגש זה ישלב הכירות גם עם נציגים ממרכזי גישור ודיאלוג בקהילה וותיקים נוספים.

סגור לתגובות.