השתלמויות ולמידה מתמשכת בתחום הכשירות התרבותית

תוכנית “גישורים” מעודדת את הקמתם ואת הפעלתם של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה ברוח הרגישות התרבותית ובדגש על התאמת השירותים והתוכניות לקהילה על כל גווניה.

עקרון מנחה בעבודתם של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה הוא הנגשה של התהליך בהיבט הפיסי ובהיבט התרבותי. ברחבי העולם, מקובל כיום שמרכיב חשוב מאד במתן שירות  איכותי ויעיל הוא ההתאמה של השירות לתרבויות ולזהויות של הלקוחות. ללא התאמה זו,  נוצר פער בין נותן השירות למקבלו שגורם לתסכול רב אצל שניהם.
“כשירות תרבותית” משמעה, התאמה של מערכות ארגוניות לשירות נכון יותר לתרבויות ולזהויות שונות. תהליכי כשירות תרבותית מסייעים לחברי צוות לפעול נכון יותר במגע עם לקוחות וחברי צוות אחרים, מאפשרים התאמת הסביבה הארגונית בצורה טובה יותר לצרכני השירותים ועוד. מהותה של הכשירות התרבותית הינה ההכרה כי בחברה קיימות תפיסות עולם מגוונות המשפיעות על האופן בו אנשים מגיבים למצבים שונים ולאופן בו הם מתקשרים אחד עם השני.
לקריאה נוספת…

במסגרת התוכנית אנו מקיימים הכשרות וימי עיון בתחום הכשירות התרבותית במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה וכן עוסקים באיגום הידע בנושא.
דוגמאות לתכני הכשרות בתחום זה:
מבוא לתקשורת בין תרבותית: צירים בין-תרבותיים והתגברות על פערים בין-תרבותיים, היעזרות במתורגמנים ובמתווכים, למידה והיכרות מעמיקה של המאפיינים התרבותיים של מגוון קהילות (ביניהן: הקהילה האתיופית, הרוסית והבוכרית), עקרונות לעבודה כשירת תרבותית בחדר הגישור ועוד.

סגור לתגובות.