פורום מנהלי ורכזי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה

פורום ארצי המרכז את הצוות המקצועי המוביל של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה במסגרת תוכניות הכשרה שנתיות.

ההכשרות בתוכנית כוללות חשיפה לידע וכלים מקצועיים בתחום הניהול ובתחום הגישור והדיאלוג בקהילה באמצעות הרצאות מומחים, למידת עמיתים, תהליכי עבודה רפלקטיבית ברמה האישית והקבוצתית, תיעוד ופיתוח משותף של ידע.
מפגשי הפורום  מהווים מקום מפגש משמעותי ומרכזי ללמידה משותפת, היכרות, היוועצות עמיתים והפריה הדדית. דוגמאות לנושאים בתוכנית ההכשרות: תכנון ככלי ניהולי, שיווק קהילתי, למידת קהילה בגישה נרטיבית, ניהול מתנדבים, אחריות קהילתית לתוצאות, בניית שותפויות ושיתופי פעולה.

מטרות ההכשרה:
•    בניין יכולות ארגוניות- הרחבה והעמקה של הידע והכלים בסוגיות הקשורות לניהול,
הפעלה ופיתוח של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה.
•    מתן ידע בתחום הגישור והדיאלוג בקהילה.
•    יצירת קהילת עבודה ארצית של עמיתים להפריה, למידה הדדית והיוועצות.
•    מתן כלים יישומיים לפיתוח המרכזים כארגונים לומדים.
•    פיתוח משותף של ידע וחומרים בתחום הגישור והדיאלוג בקהילה.


הכשרה שנתית למנהלי מרכזים, 2011

לתכנית פורום מנהלי ורכזי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה לשנת 2013

סגור לתגובות.