פורום מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה הכפרית

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים המואצים במרחב הכפרי, כאשר בבסיס כל אחת מהתמורות פוטנציאל גבוה לחיכוכים וקונפליקטים קהילתיים.

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים המואצים במרחב הכפרי, כאשר בבסיס כל אחת מהתמורות פוטנציאל גבוה לחיכוכים וקונפליקטים קהילתיים. ההבנה שאנו נמצאים בלב של השינוי, מחזקת את הצורך בפיתוח מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית שיעסקו הן במישור המניעתי והן במתן מענה לסכסוכים קיימים. מתוך הכרה במאפיינים והצרכים הייחודים של המגזר הכפרי, וההתעניינות ההולכת וגדלה מצד יזמים חברתיים ומועצות אזוריות בלמידת הנושא, תכנית גישורים מפעילה משנת 2011 פורום למידה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית. מפגשי הלמידה מיועדים למנהלי מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה במגזר הכפרי, מובילי יוזמות להקמת מרכזים במגזר הכפרי, אנשי צוות במרכזים, מתנדבים, פעילים ועובדים קהילתיים העוסקים בתחום הגישור והדיאלוג בקהילה במועצות האזוריות.

דוגמאות לתכנים: היכרות עם המאפיינים הייחודים של הקהילה הכפרית, מבנה ארגוני של מרכז הגישור בקהילה במועצות האזוריות, היבטים משפטיים, משפחתיים וקהילתיים בסוגיית “הבן הממשיך”, תהליכי שינוי במועצות אזוריות: הרחבות, יחסי וותיקים-חדשים, יחסים בין יישובים, פיתוח קהילה אזורית, שיתופיות-חיים משותפים.

מטרות הפורום:
•    הקניית כלים וידע מעשי להקמה והפעלה של מרכז גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית.
•    פיתוח ידע ומודל עבודה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית.
•     גיבוש פורום עמיתים במגזר הכפרי ללמידה הדדית ולהיוועצות עמיתים.


פורום מרכזי הגישור והדיאלוג במגזר הכפרי – השתלמות בנושא בניית הסכמות בהנחיית עו”ד יוני נפתלי

סגור לתגובות.