פיתוח ידע והפקת חומרים

תחום הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל נמצא בתנופת צמיחה והתפתחות.

בתוכנית גישורים אנו פועלים בשיתוף המרכזים לפיתוח, גיבוש והמשגת הידע והניסיון העשיר המצטבר והפצתו לנחלת הכלל וזאת באמצעות:

1. מאגר שיתוף בידע מעשי של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה: הרעיון להקמת מאגר לשיתוף בידע מעשי בין מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה ברחבי הארץ הינו תוצר כנס גישורים 2008. את הרעיון עיבדו בהמשך מספר מנהלי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה, יחד עם תוכנית גישורים.
מטרת המיזם היא להוות קטלוג איכותי וממוקד לשימושם של כלל מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, בשאיפה לעודד את המרכזים הפועלים לקיים תהליכי ייעול והתמקצעות, לפתח פרויקטים חדשים, על בסיס ידע שכבר נצבר מתוך העשייה בשטח, ולהרחיב את שיתופי הפעולה וחילופי משאבים בין מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (משאבי ידע, הדרכה ומוצרים שפותחו).
במאגר קרוב למאה כרטיסי פרוייקט במגוון תחומים.
לצפייה במאגר…

2. פיתוח והובלה של תהליכי למידה ליצירת ידע ולכתיבת “חכמת העשייה” (Practice Wisdom): נדבך משמעותי בהתפתחות מקצועית של כל תחום הוא תהליכי תיעוד, למידה ופיתוח והמשגה של ידע. במסגרת תוכניות ההכשרה הארציות של תוכנית גישורים אנו משלבים תהליכי למידת עמיתים שמטרתם: פיתוח בסיס משותף של ידע ושפה לצד גילוי וחילוץ חכמת העשייה והפיכתה לידע גלוי ומכוון פעולה.
מטרות אלו מושגות באמצעות שתי מתודות מרכזיות ללמידה ופיתוח ידע:
למידה מהצלחות” והיוועצות עמיתים,  ע”פ המודל של ד”ר ארנה שמר ואלה בר-גיא.
במסגרת זו נכתב הספר הראשון בישראל שמציג את חכמת העשייה של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל- “מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה: יזמות חברתית וחדשנות קהילתית”.

3. פיתוח חומרי הדרכה בתחום הייזום, ההקמה והפעלה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה: במסגרת הליווי והפיתוח המקצועי שהתוכנית  מעניקה ליוזמות ולמרכזים פעילים, אנו מפתחים כלים וחומרי הדרכה בתחום. בין החומרים שפותחו: ערכת הקמה למרכז גישור ודיאלוג בקהילה, ערכת אינטק ליישוב סכסוכים בקהילה (תהליך מקדים ליישוב סכסוכים), כתיבת תוכניות עבודה ועוד.

4.“כשעשייה למידה וידע נפגשים” אסופת מאמרי חכמת העשייה ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה

סגור לתגובות.