יצירת קשר – חברי הועדה

אורית יולזרי – מנהלת תוכנית גישורים
072-2441170 | [email protected]

עידו קלינברגר – רכז תכנית גישורים
072-2151993 | [email protected]

נורית בכרך, מנהלת מוזאיקה – המרכז ליישוב סכסוכים בקהילה – צוות מנהל
02-6732122 | [email protected]

חגי אגמון שניר, מנהל המרכז הבין תרבותי לירושלים – צוות מנהל
02-6728040 | [email protected]

ברוך שוגרמן, ראש השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ויו”ר הועדה הארצית לקידום הידברות, יישוב סכסוכים וגישור בקהילה
02-6708155 | [email protected]

אבי סנדר, המפקח הארצי לפיתוח כוח אדם וחוסן קהילתי
02-6708342 | [email protected]

סגור לתגובות.