קונפליקטים חברתיים – אתגרים והזדמנויות

הסכסוך הוא תהליך מתפתח בעל דינאמיקה משלו ולו מספר שלבים מרכזיים:

  1. קיום אינטרסים חברתיים, כלכליים ואורבאניים שונים העלולים להיות מנוגדים וכן קיום תחרות על משאבים שונים הנתפסים כחיוניים לכלל האוכלוסייה מחד, אך מוגבלים בהיקפם ובגודלם מאידך.
  2. היווצרות קבוצות חברתיות בעלות זהות קבוצתית נפרדת ואינטרסים שונים העלולים להיות מנוגדים.
  3. חברי הקבוצות השונות אינם מקיימים ביניהם מגע ישיר, הידע שלהן האחת על השנייה מוגבל וניזון בעיקר מתפיסות חברתיות סטריאוטיפיות.
  4. מתפתחת תחושת ניכור הנובע מחוסר המגע בין הקבוצות, מהחשש מהשונה ומחוסר נכונות לדבר עם האחר.
  5. נוצר קיטוב בין הקבוצות על רקע אינטרסים שונים ותחרות על משאבים מוגבלים.
  6. מתפתחת תפיסה סטריאוטיפית של “מחנות” כאשר “אנחנו הטובים” ו”הם הרעים”.
  7. נוצר פוטנציאל להתפרצות אלימה של הסכסוך – מילולית או פיזית, בעיקר בנקודות מגע וחיכוך שמזמנים החיים בין יחידים מקרב קבוצות שונות (בעבודה, בבית הספר, בשכונה).
  8. הסכסוך מתפרץ, מתממש ועשוי להסלים ולקבל ביטויים אלימים מילוליים, פיזיים, פוליטיים, כלכליים, תקשורתיים ועוד.

עוצמת הקונפליקט:
עוצמת הקונפליקט תלויה במשתנים שונים, לדוגמה:
•    משקעים ומשך הסכסוך
•    פיתוח זהות קבוצתית מתבדלת
•    התפתחות חוסר אמון
•    תחושת איום מאנשים מקבוצות אחרות
•    פיתוח תפיסה דמונית של הצד השני
•    תפיסה של משחק סכום אפס: הוא מפסיד – אני מרוויח
•    תפיסת קיפוח – השוואה של מצבי עם מצב האחר

התמודדות עם קונפליקטים בקהילה: מקונפליקט להזדמנות

מישור המניעה:
•    עבודה חינוכית עם ילדים ונוער
•    הטמעת שיח ותרבות של הידברות בקהילה וברשות
•    הכנסת סעיפי גישור ברשות ובקהילייה העסקית
•    פיתוח דיאלוג קהילתי רחב על נושאים שונים ובין קבוצות שונות בינן לבין עצמן ובינן לבין הממסד
•     קידום ההידברות וההכרות בין קבוצות
•     פיתוח הבנות ושיתופי פעולה בין קבוצות
•    פיתוח תוכניות כגון בניית ועדי בתים ושכנות טובה

מישור מיתון ויישוב הסכסוכים בהסכמה:
•    גישור
•    גישור רב צדדי
•    בניית הסכמות
•    משא ומתן
•    דיאלוג קהילתי ליישוב מחלוקות וסכסוכים

*מתוך: מסמך “פיתוח אסטרטגיה לקידום הידברות, יישוב סכסוכים וגישור בקהילה” של הועדה הארצית לקידום הידברות, יישוב סכסוכים וגישור בקהילה” (להורדת המסמך).

סגור לתגובות.