תוכנית גישורים מהווה בית מקצועי לקבוצות עמיתים הנפגשות באופן קבוע ללמידה, היוועצות ופיתוח ידע בתחום הגישור והדיאלוג בקהילה.
תכנית גישורים מפעילה תכנית הכשרות נרחבת, אשר מציעה הזדמנות ללמידה, העשרה ומפגשי עמיתים לצוות המקצועי המוביל את התחום ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות (ביניהם גם עובדים סוציאליים קהילתיים, שוטרים קהילתיים וכדומה) והמגשרים והפעילים במרכזים.

לסיכום הפעילות של תכנית גישורים ב-2018

ההכשרות כוללות:

1. פורום מנהלי ורכזי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה:
מפגשי המנהלים והרכזים  מהווים מקום מפגש משמעותי ומרכזי ללמידה משותפת, היכרות, היוועצות עמיתים והפריה הדדית. בשנת 2011, תוכנית ההכשרה למנהלים זכתה  להערכה מאוד גבוהה מצד המשתתפים – ממוצע 4.9 מתוך 5 (מתוך סיכום שאלון הערכה להכשרה). ההכשרה משלבת בין מתן ידע באמצעות הרצאות פרונטאליות, היוועצות עמיתים, עבודה רפלקטיבית ברמה האישית והקבוצתית, חלוקת ידע, גילוי ידע סמוי, תיעוד תהליכים, פיתוח משותף של נושא הגישור והדיאלוג  ופיתוח רשת עמיתים המתקיימת גם מעבר לשעות ההכשרה.
מטרות התוכנית:
– בניין יכולות ארגוניות: הרחבה והעמקה של הידע והכלים בסוגיות הקשורות לניהול, הפעלה ופיתוח של מרכזי
גישור ודיאלוג בקהילה.
– מתן ידע בתחום הגישור והדיאלוג בקהילה.
– יצירת קהילת עבודה ארצית של עמיתים להפריה, למידה הדדית והיוועצות.
– מתן כלים יישומיים לפיתוח המרכזים כארגונים לומדים.
– פיתוח משותף של ידע וחומרים בתחום הגישור והדיאלוג בקהילה.

2. פורום למידה של יוזמות להקמת מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה:
תהליך הקמת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה דורש ידע והכירות מעמיקה הן עם ההיבטים המקצועיים של התחום והן עם ההיבטים השונים הקשורים בפיתוח של תהליכים ושירותים חברתיים בקהילה.  לאור הביקוש הגובה ללוויי יוזמות חדשות, פתחנו בשנת 2011 פורום למידה למובילי יוזמות להקמת מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה.
מטרות התוכנית:
– מתן ידע וכלים לתהליך התכנון, ההקמה וההפעלה של מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה.
– הטמעת תפישה קהילתית- חברתית לתפקידו של מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה.
– יצירת פורום עמיתים להפריה, למידה הדדית והיוועצות.

3. פורום מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה הכפרית:
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים המואצים במרחב הכפרי, כאשר בבסיס כל אחת מהתמורות פוטנציאל גבוה לחיכוכים וקונפליקטים קהילתיים. ההבנה שאנו נמצאים בלב של השינוי, מחזקת את הצורך בפיתוח מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית שיעסקו הן במישור המניעתי והן במתן מענה לסכסוכים קיימים [הקש למסמך על מרכז גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית].
מתוך הכרה במאפיינים והצרכים הייחודים של המגזר הכפרי, וההתעניינות ההולכת וגדלה מצד יזמים חברתיים ומועצות מקומיות בנושא, תוכנית גישורים מפעילה משנת 2011 פורום למידה של מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית.  מפגשי הלמידה מיועדים למנהלי מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה במגזר הכפרי, מובילי יוזמות להקמת מרכזים במגזר הכפרי, אנשי צוות במרכזים, מתנדבים, פעילים ועובדים קהילתיים העוסקים בתחום הגישור והדיאלוג בקהילה במועצות האזוריות.
מטרות התכנית:
– פיתוח ידע ומודל עבודה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית.
– גיבוש פורום עמיתים במגזר הכפרי ללמידה הדדית ולהיוועצות עמיתים.
– הקניית כלים וידע מעשי להקמה והפעלה של מרכז גישור ודיאלוג בקהילה הכפרית.

4. פורום מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה בערים מעורבות:
פורום הנפגש אחת לרבעון לדיון וניתוח סוגיות הקשורות לעבודה בערים מעורבות. כיום משתתפים בפורום נציגים ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בערים רמלה, לוד ועכו.  בין הנושאים בהם עסק הפורום: סוגיות הקשורות להתאמה תרבותית של הליך הגישור לקהילה הערבית, פרופיל רצוי הפעילים והמגשרים במרכזים בערים מעורבות, מה בין סולחה לגישור, שפה ותרגום, הליך נרטיבי ליישוב סכסוכים בקהילה ועוד.

5. השתלמויות ולמידה מתמשכת בתחום הכשירות התרבותית:
בתחילת דרכה, הייעוד המרכזי של תוכנית גישורים היה לסייע למרכזי הגישור והדיאלוג ביישובים עתירי עולים לבנות תשתית עבודה מקצועית שתאפשר למרכזים להרחיב את קהלי היעד ולתת שירות מיטבי ומותאם לקהילות העולים.  חלק ניכר מההכשרות והסדנאות בתוכנית גישורים עסקו גם בהנגשה תרבותית של שירותי המרכזים בדגש על אוכלוסיות העולים מאתיופיה, ברית המועצות לשעבר והאוכלוסיה הערבית. קישור\הפניה לחומרים בנושא

6. כנס גישורים השנתי:
הכנס הפך למסורת ולאירוע המכונן השנתי המרכזי של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל: בנוסף להיותם מקום מפגש להפריה וללמידת עמיתים, הכנסים נותנים זרקור להתפתחויות העדכניות ביותר בתחום ובמה עבור תוכניות ייחודיות שפותחו במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה. לכלול כאן קישור לעמוד כנס גישורים

7. חשיפה לידע מקצועי מהעולם:
במהלך השנים התקיימו מגוון הכשרות וימי עיון בהנחיית מומחים מחו”ל וזאת באמצעות שיתופי פעולה עם המרכז האמריקני בשגרירות ארה”ב בישראל ועם ארגון Mediators Beyond Borders . בין הנושאים שהוצגו: אימון צד לגישור, בניית קואליציות רב תרבויות, וגישה נרטיבית ליישוב סכסוכים בקהילה.

8. פיתוח חומרים מקצועיים והפצתם לנחלת הכלל:

מתוך הכרה וכבוד לניסיון ולידע העשיר והמקצועי המצטבר במרכזים, התוכנית פעלה בהצלחה רבה לגיבוש ועיבוד חומרים בשותפות מלאה עם המרכזים וביחס לניסיון המצטבר בשטח:
1. התוכנית מעודדת ומעניקה כלים למרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בתחום הלמידה הארגונית, תיעוד, תהליכים ופיתוח מערכי הדרכה.
2. הוקם אתר שיתוף ואיגום ידע של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה. באתר מגוון כרטיסי פרויקט בנושאים שונים שנכתבו על ידי מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בסיוע והכוונה של התוכנית.
3. תהליכי חילוץ ידע מן השדה, כתיבתו והפצתו: בשנת 2013, פרסמה התכנית את הספר “מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה – חדשנות חברתית ביזמות קהילתית”, הספר הראשון בארץ העוסק בעשייה המתרחשת במרכזים. בשנים 2014 ו 2016 פרסמנו את “אסופת מאמרי חכמת העשייה ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה:  חלק א וחלק ב‘”. בפברואר 2019 פרסמה תכנית גישורים שני מדריכים להקמת מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה. שתי חוברות הסוקרות בצורה מקצועית ומקיפה את שלבי הקמת מרכזי הגישור, מרגע הגיית הרעיון ליוזמה ועד לשלבי הפעולה הראשוניים ביוזמה ובהקמה:  חוברת ראשונה – רציונל, פעילות ועקרונות מנחים, חוברת שנייה – ייזום והקמה. מדריך שלישי עתיד לצאת לאור בהמשך 2019: “מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה – ארגז הכלים להקמה, ניהול והפעלה”. מאמרים נוספים וחומרים ניתן למצוא במאגר הכלים והידע.