תוכנית גישורים

לקידום הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל

מי אנחנו

גישורים הינה תכנית של השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והביטחון החברתי,
בניהול עמותת מוזאיקה. התכנית מעניקה מעטפת מקצועית למרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה,
באמצעות ליווי מנהלים ומובילי יוזמות להקמת מרכזים, הובלת פורומים מקצועיים, קורסים והכשרות,
ימי עיון וכנסים, פיתוח וכתיבת ידע ופעילות אסטרטגית לקידום הגישור והדיאלוג בקהילה בקרב קובעי
מדיניות ומגוון אזרחי מדינת ישראל.

מרכיבי תוכנית המעטפת

למידת עמיתים
פורומים מקצועיים
הכשרות
פיתוח ידע בתחום הגישור והדיאלוג בקהליה
ליווי תהליכי הקמת מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה
ליווי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה
קידום הטמעת השפה הגישורית בישראל
קידום הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל

מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה

0

מרכזי הגישור והדיאלוג

0

יוזמות להקמה

0

מגשרים מתנדבים

0

אנשים שלקחו חלק בפעילות השנה

פריסה ארצית

אודות המרכזים
map