• הכשרה ארצית לדיאלוג קהילתי, 2009

  • "מדיאלוג רב תרבותי למועצת תושבים עירונית בעיר לוד", מושב בכנס גישורים, 2011

  • כנס גישורים 2011: "מיישוב סכסוכים לבניית קהילה", סדנה

  • "יוצרים סיפור משותף" - הכשרה שנתית למנהלי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה, 2012

  • מיצג מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, כנס גישורים 2011

  • כנס גישורים 2012: "מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה על סדר היום החברתי", קפה עולמי

  • כנס גישורים 2011: "מיישוב סכסוכים לבניית קהילה"

  • כנס גישורים 2008: "ריבוי תרבויות כמשאב וכאתגר למרכזי הגישור בקהילה"

ברוכים הבאים לתכנית גישורים

תכנית גישורים, מיסודו של מסד קליטה, הינה תכנית ארצית המופעלת בחסות השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומלווה על ידי הוועדה הארצית לקידום ההידברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה.

תכנית “גישורים” מהווה מעטפת מקצועית רחבה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה וליוזמות להקמתם. התוכנית פועלת לפיתוח הידע והכלים המתאימים שיאפשרו למרכזים לפעול באופן מקצועי המותאם לאופי היישוב שלהם, בדגש על גישה קהילתית רב תרבותית.

תוכנית גישורים מעניקה שירותי ייעוץ, ליווי והכוונה למרכזי גישור ודיאלוג ברחבי הארץ וליוזמות להקמתם. בנוסף, אנו מפעילים מערכת של הכשרות, קורסים, כנסים ורשת מקצועית במטרה להעניק וללמוד כלים, ידע, כישורים ומיומנויות בתחומים של יישוב סכסוכים בהסכמה בקהילה, מניעת קונפליקטים ודיאלוג קהילתי.

.

סגור לתגובות.

מה חדש?

No data found, please check the expiration date.