ברוכים הבאים לתכנית גישורים

תכנית גישורים, מיסודו של מסד קליטה, הינה תכנית ארצית המופעלת בחסות השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומלווה על ידי הוועדה הארצית לקידום ההידברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה.

תכנית “גישורים” מהווה מעטפת מקצועית רחבה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה וליוזמות להקמתם. התוכנית פועלת לפיתוח הידע והכלים המתאימים שיאפשרו למרכזים לפעול באופן מקצועי המותאם לאופי היישוב שלהם, בדגש על גישה קהילתית רב תרבותית.

תוכנית גישורים מעניקה שירותי ייעוץ, ליווי והכוונה למרכזי גישור ודיאלוג ברחבי הארץ וליוזמות להקמתם. בנוסף, אנו מפעילים מערכת של הכשרות, קורסים, כנסים ורשת מקצועית במטרה להעניק וללמוד כלים, ידע, כישורים ומיומנויות בתחומים של יישוב סכסוכים בהסכמה בקהילה, מניעת קונפליקטים ודיאלוג קהילתי.

חדש: ערכת הקמה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה

בפברואר 2019 פרסמה תכנית גישורים שני מדריכים להקמת מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה. שתי חוברות הסוקרות בצורה מקצועית ומקיפה את שלבי הקמת מרכזי הגישור, מרגע הגיית הרעיון ליוזמה ועד לשלבי הפעולה הראשוניים ביוזמה ובהקמה. החוברות נכתבו על ידי עו”סק אורית יולזרי וסיוון אפלבאום.

רציונל, פעילות ועקרונות מנחים

ייזום והקמה

מדריך שלישי שעתיד לצאת לאור: “מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה – ארגז הכלים להקמה, ניהול והפעלה”.

לחומרים מקצועיים נוספים שיצאו תחת תכנית גישורים