דיבור חדש

אודות השבוע

(ללוח אירועים גללו מטה)

מיזם דיבור חדש – שבוע הגישור והדיאלוג בקהילה, הוקם במטרה לשתף את הציבור במגוון הכלים הקיימים בעולם הגישור והדיאלוג ולהרחיב את מעגלי ההיכרות עם מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, פועלם והשירותים הניתנים בהם לרווחת הציבור.

את השבוע מובילים זו השנה השביעית מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, בליווי תוכנית גישורים הפועלת בחסות השירות לעבודה קהילתית, משרד העבודה והרווחה ווהביטחון החברתי ובניהול עמותת מוזאיקה.

בראשיתו, המיזם הוקם על ידי הרב ד"ר דניאל רוט ועמותת מוזאיקה, בהתבסס על התאריך ההיסטורי ט’ באדר, אשר על פי המקורות היה היום בו חדלו בית הלל ובית שמאי לנהל את המחלוקות ביניהם באופן בונה ("לשם שמים") ופנו לדרכים אלימות.

השבוע מתקיים דווקא סביב תאריך זה, על מנת להדגיש את הצורך שלנו, כפרטים וכחברה, בחידוד הערכים והמיומנויות הנדרשים בעת מחלוקת.

חודש פברואר עמוס באירועים והרצאות מעניינות, שיירנו לעצמכם!

לוח אירועים - יולי 2024

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת

אירועים

יום ראשון, 14 יולי

    אין אירועים בתאריך המבוקש

[]
[[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[]]

סקרים מספרים

כל משפחה רביעית בישראל
חווה סכסוך משפחתי משמעותי

1/4

כל משפחה רביעית בישראל חווה סכסוך משפחתי משמעותי

1/4

70% מהישראלים יפנו לתביעה משפטית אל מול בעיות של נותני שירות ובירוקרטיה

70%

40% מהישראלים משתגעים מההתנהגות בכבישים שלא נאותה

40%

גלרייה