כנס גישורים

כנס גישורים הינו הכנס המקצועי והמרכזי בתחום הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל.

לאורך השנים, כנס גישורים נותן במה לפרקטיקות חדשות בתחום מהארץ והעולם. נלמדים במהלכו כלים חדשים, נולדות זירות פעולה ונרקמות שותפויות.

בשנים האחרונות, כנס גישורים מתקיים בשותפות עם התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ באוניברסיטת בר-אילן.

מידי שנה, הכנס מתייחס למצבי קונפליקט שונים, במרחב האישי, המשפחתי, הקהילתי ובין-תרבותי, ובאופן בו עולם הגישור והדיאלוג בקהילה בכלל ומרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בפרט, נותנים מענה לקונפליקטים אלו.
.
בכנס לוקחים חלק מידי שנה מאות משתתפים, וביניהם: מחלקות לשירותים חברתיים ובתוכם צוותי מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה ברחבי הארץ; מגשרים מתנדבים ופעילים קהילתיים; מקדמי יוזמות להקמת מרכזים; אנשי אקדמיה וחוקרים בתחום יישוב סכסוכים בהסכמה; עובדים סוציאליים קהילתיים; יועצים ומנחים; שותפים וארגונים מעולם הגישור בארץ ובחו"ל; שותפים ברשויות המקומיות; אנשי הוראה; נציגי משרדי ממשלה; ארגונים, עמותות ועוד.

קול קורא

הכנס יהווה במה לחידושים ופעולות בחדר הגישור, בתהליכי בנית הסכמות, בתהליכי דיאלוג בקהילה,
בהתפתחות המחקר באקדמיה, בחיזוק החוסן הקהילתי ובהתמודדות עם משברים מתמשכים.

במהלך הכנס נבחן המלחמה משפיעה על הלכידות החברתית ולהפך. נלמד אילו תהליכים התרחשו בעולמות הגישור והדיאלוג בקהילה, ונדון בתפקידנו להובלת תהליכי ריפוי, איחוי וחיזוק השלום בבית הישראלי. 

אנו מזמינות אתכם, מגשרים, אנשי אקדמיה, שותפים ואנשי מקצוע
לשלוח אחת מההצעות הבאות בקול הקורא השנתי!

שלחו רעיונות!