main logo

אשדוד

אודות המרכז

מרכז הגישור הוקם בשנת 2011 במטרה להביא לשינוי תפיסתי בקרב התושבים באשדודוהרשויות השונות. מרכז הגישור מכוון ומעודד את התושבים להליכי יישוב סכסוכים שאינם מושתתים על גישה תחרותית והכרעה משפטית. אנו מקדמים תפיסת עולם המעודדת דיאלוג וסובלנות המקנה כלים ליישוב מחלוקות, להעצמה ולחיזוק התושב והקהילה למען מציאות ועתיד טובים יותר.
בכך מרכז הגישור מיישם את חזון ראש העיר- "העצמת הפרט, חיזוק ההון החברתי ולכידות הקהילה תוך העמדת התושב במוקד ושיתופו בעשייה".

תחומי עיסוק

  • סכסוך בין ועד בית לאחד השכנים
  • סכסוך בין לקוח לחנות מקומית על שירות/מוצר לקוי
  • סכסוך בין שכנים על מיקום גדר, נזילות ,פחי אשפה ומפגעי רעש. גישור בתחום החינוך עם תלמידי בית ספר.

צרו איתנו קשר

בן ציון ולוטקר

illustration

שותפים מרכזיים:

  • מוקד 106
  • מנהלות רובע
  • משטרה קהילתית