main logo

באר שבע

אודות המרכז

הטמעת השפה הגישורית בעיר כחלק מהאקלים הבאר- שבעי,
שיפור התקשורת והגברת הלכידות בקהילה פיתוח מקצועיות המרכז,
הטמעה ופיתוח השפה הגישורית, גישור ויישוב סכסוכים בקהילה,
גישור ויישוב סכסוכים בתחומי מומחיות

תחומי עיסוק

 • תביעות קטנות
 • התחדשות עירונית
 • הסדר מותנה
 • גישור בשינוי אקלים חברתי ויחסי קהילה
 • גישור בקרב עולים דוברי רוסית
 • גירושין
 • משפחה

צרו איתנו קשר

לימור לויא | מנהלת

illustration

שותפים מרכזיים:

 • תכנית "גישורים"
 • משרד הרווחה – השירות לעבודה קהילתית
 • אגף הרווחה - המחלקות לשירותים חברתיים
 • לשכת ראש העיר – המחלקה לפניות הציבור
 • נציבות לתלונות הציבור לשכת המבקר המדינה
 • בית המשפט לתביעות קטנות
 • בית הדין הרבני
 • בית המשפט לענייני משפחה
 • תכנית בית משפט קהילתי
 • שיטור קהילתי
 • המוקד העירוני
 • אגף הפיקוח העירוני
 • האגף העירוני לאיכות הסביבה
 • האגודה לתרבות הדיור
 • אוניברסיטת בן-גוריון
 • התאחדות מרכזי גישור בקהילה
 • מרכזי גישור בדרום
 • עמותת "מחר"