main logo

הוד השרון

אודות המרכז

המרכז שואף לקידום איכות החיים בקהילה ושיפור רווחת התושבים, תוך סיוע בקיום דיאלוג המעודד לסובלנות, צמצום הקונפליקטים, הגעה להסכמות ויישוב הסכסוכים בקהילה בדרכי שלום. קבוצת מגשרי המרכז כוללת מגשרים מתנדבים מקצועיים הפעילים עם ולמען הקהילה, לוקחים חלק בוועדות המרכז ובצוות ניהול משותף "צוות הנעה".

תחומי עיסוק

 • מניעת וישוב סכסוכי שכנים
 • מניעת וישוב סכסוכים במשפחה
 • מניעת וישוב סכסוכים עסקיים
 • מניעת וישוב סכסוכים בסוגיות הקשורות לגיל השלישי
 • בניית הסכמות בקהילה

צרו איתנו קשר

עו"סק רותם הראלי

illustration

שותפים מרכזיים:

 • שי"ל
 • מוקד עירוני
 • שיטור קהילתי
 • תרבות הדיר
 • אגף החינוך
 • הרווחה
 • הפיקוח וההנדסה
 • פניות הציבור
 • רישוי עסקים
 • מכללת שערי משפט
 • מרכזי הגישור הקהילתיים