main logo

חוף הכרמל

אודות המרכז

המרכז הינו שירות של המועצה האזורית חוף הכרמל. נועד לייצר שיח סובלני ומכבד. פועל למען הקהילה - התושבים, הנהגות היישובים, העמותות והגופים במועצה ובמרחבה, תורם לקידום אקלים חברתי המעודד צמצום מחלוקות, באמצעות דיאלוג, תוך גיבוש שיתופי פעולה והסכמות ובהתאמה לצרכים.
הוא מהווה חלופה מועדפת לפתרון מחלוקות.

תחומי עיסוק

  • פתרון סכסוכים בין פרטים ובקהילה (שכנים, תושבים וממלאי תפקידים וכו')
  • סכסוכים עסקיים
  • סכסוכי צרכנות
  • סוגיות ייחודיות למגזר הכפרי
  • דיאלוג ובניית הסכמות בקהילה

צרו איתנו קשר

אורנה דגון- 0502027533

illustration

שותפים מרכזיים:

  • מועצה אזורית חוף הכרמל