main logo

חוף השרון

אודות המרכז

מרכז גישור ודיאלוג חוף השרון, יהווה בית ליוזמות ושירותים המביאים לידי ביטוי את ערכי הגישור ברמת הפרט, המשפחה, היישוב והקהילה.
המרכז יקדם תפיסת עולם המעודדת דיאלוג, סובלנות ופיתוח שפה ותרבות גישורית על ידי אפשור תהליכי יישוב סכסוכים, לימוד, הדרכה ותרגול.
מתנדבי המרכז ישאפו להתפתחות מקצועית, ללמידה פנימה, להרחבה ולקידום השימוש בשפה הגישורית באמצעות תהליכי הדברות, פיתוח מיומנויות תקשורת, עידוד והגברת המעורבות של תושבים בחיי הקהילה בדרך המבוססת על הקשבה, סובלנות, שיוויון וכבוד הדדי.

תחומי עיסוק

  • תחום פרט (כולל עבודה עם כלים גישוריים במעמד צד אחד)
  • תחום גישור משפחה
  • תחום חינוך לגישור

צרו איתנו קשר

רותם פוקס

illustration

שותפים מרכזיים:

  • המחלקה לשירותים חברתיים במועצה
  • מחלקת חינוך במועצה
  • בעלות ובעלי תפקידים ביישובים
  • מנהלות בתי הספר
  • מנהלות הגיל הרך