main logo

כפר סבא

אודות המרכז

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה פועל לקידום הטמעת השפה הגישורית, השיח המכבד וההידברות בקרב תושבות ותושבי העיר, ומעניק שירותי גישור פרטניים וקהילתיים עבור כלל התושבים/ות.
המרכז מהווה גוף מקצועי המסייע ביישוב סכסוכים ומניעתם, וכן מקדם דיאלוג קהילתי רב תרבותי, תוך שמירה על ערכי הסובלנות והערבות ההדדית.

המרכז מהווה מקור ידע מקצועי, המנגיש מידע בתחום הגישור ומעניק שירותי גישור לכלל תושבי/ות העיר במגוון תחומי החיים.
המרכז מונה מגשרים ומגשרות מקצועיים מתחומי התמחות שונים ופועל לקידום העשייה, באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם גורמים ברשות ובקהילה העירונית.
צוות מגשרי המרכז פועל בהתנדבות, מתוך תחושת שליחות לקידום השפה הגישורית בקהילה והנגשת השימוש בתהליכי גישור במגוון תחומים.

תחומי עיסוק

  • בכל התחומים בהם הגישור יכול להיות לעזר, מגישורים פרטניים ועד לתהליכים קהילתיים

צרו איתנו קשר

עו"ד ומגשרת אורלי אגמי

illustration