main logo

מטה אשר

אודות המרכז

מרכז גישור בקהילה יהווה בית להטמעת שפת הגישור בחיי היום יום של התושבים, הישובים, ומוסדות המועצה. המרכז יסיע בפתרון מחלוקות וקונפליקטים ויקדם ערכים של סבלנות וסובלנות, הקשבה וקבלת האחר בדרך של הדברות והסכמה.

תחומי עיסוק

  • סכסוכי שכנים
  • מחלוקות במקום העבודה (לא דיני עבודה)
  • בן ממשיך
  • מחלוקות בין התושב להנהלת היישוב ובין קבוצות אוכלוסייה שונות
  • תהליכי דיאלוג קהילתיים – מעגלי שיח, בניית הסכמות, פיתוח דיאלוג בקהילה (בתאום עם מחלקת ישובים)
  • קורסים והכשרות

צרו איתנו קשר

מיכל מסד

illustration

שותפים מרכזיים:

  • המחלקה לשירותים חברתיים
  • מחלקות המועצה
  • שיטור קהילתי