main logo

מ.א. יואב

אודות המרכז

המרכז יהווה מסגרת ליישוב סכסוכים, מחלוקות ובעיות בדרך של הידברות והסכמה.
יפעל לאור ערכי סבלנות וסובלנות, קבלת השונה ורב תרבותיות. יפתח מודעות להידברות לשם צמצום ומניעת הסלמה של סכסוכים.
יעודד מעורבות תושבים באורחות החיים בקהילתם. יתרום לפיתוח החוסן והבינוי קהילתי.

תחומי עיסוק

  • גישורים בין שכנים
  • גישור בקהילה
  • בניית הסכמות
  • הטמעת השיח המכבד בחינוך ובקהילה

צרו איתנו קשר

חן רוזן

illustration

שותפים מרכזיים:

  • מחלקת הרווחה
  • המרכז הקהילתי
  • מחלקת החינוך