main logo

עמק חפר

אודות המרכז

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה מוביל חזון חברתי המושתת על ערכים של סבלנות וסובלנות, קבלת השונה, רב תרבותיות ופתרון מחלוקות ובעיות בדרך של הידברות והסכמה. המרכז מהווה גוף מקצועי, שתפקידו כולל עידוד תהליכים חברתיים התורמים להגברת המעורבות של התושבים בהתמודדות עם נושאים הקשורים לתחומי החיים השונים בקהילתם. מכאן נובע הערך המוסף והמשמעותי של המרכזים לפיתוח ולבינוי קהילתי. פיתוח המודעות לתהליך ההידברות כדרך להתמודד עם סכסוכים, מצמצם ואף מונע הסלמה של סכסוכים.

תחומי עיסוק

  • סכסוכי שכנים
  • הרחבות ביישובים
  • הורשה בנחלות
  • הפרטות בקיבוצים
  • מחלוקות תושב רשות
  • רשות מול רשות (ועדים מקומיים ואגודות חקלאיות, שלטון דו-רובדי)
  • תהליכי בניית הסכמות
  • משפחה וגירושין

צרו איתנו קשר

עופרי גופר

illustration

שותפים מרכזיים:

  • תכנית פעמונים
  • שיטור קהילתי