main logo

עמק יזרעאל

אודות המרכז

חזון המרכז הינו הטמעת השפה הגישורית בקרב תושבי ויישובי המועצה - הטמעת תרבות של שיח ודיאלוג בתהליכי יישוב סכסוכים ובניית הסכמות בסוגיות שמאתגרות את חיי הקהילה. שמירה על מערכות היחסים בקהילות המועצה שלנו.

תחומי עיסוק

 • גישור בסכסוכי שכנים
 • גישור בסוגיות בין תושב ליישוב
 • גישור בסוגיות בין תושב לבעל תפקיד
 • גישור בסוגיות בין קבוצות ביישוב
 • גישור בסכסוכים קהילתיים
 • הנחיית תהליכי בניית הסכמות בסוגיות מחיי הקהילה.
 • הנחיית תהליכי דיאלוג קהילתי ומעגלי שיח בנושאים מחיי הקהילה.
 • 'מפגשים עם שפת הגישור' בפורומים מגוונים ובסדנאות לבעלי תפקידים.

צרו איתנו קשר

ענת ירון

illustration

שותפים מרכזיים:

 • הרשות לביטחון קהילתי
 • מח' יישובים במועצה
 • הנהלת המועצה
 • בימ"ש השלום בעפולה
 • תוכנית גישורים