main logo

ערד

אודות המרכז

מרכז הגישור והדיאלוג של ערד, "שיח בקהילה" פועל לחיזוק ובניית קהילות באמצעות תהליכים המעודדים סובלנות, הטמעת השפה הגישורית, הנחלת דרך חיים דיאלוגית ושינוי ההתייחסות לקונפליקטים ולאופן יישובם

תחומי עיסוק

 • מתן שרותי גישור ויישוב סכסוכים
 • שגרירי גישור – פעילים להטמעת השפה הגישורית בקהילה, בדגש קבוצות: מועדונים, ועדי בתים, ועדי שכונות
 • ליווי וייעוץ בתהליכי דיאלוג קהילתי ושיתוף ציבור
 • אמץ תושב ושכן קרוב - יצירת קשר בין אישי להפגת הבדידות ודאגה בין תושבים, בדגש על תקופת הקורונה
 • הקמת קבוצות ווטצאפ שכונתיות וליווי מקצועי לניהולם
 • תכניות גישור ברבים מבתי הספר בעיר
 • השתלמויות לאנשי מקצוע בשיתוף מרכז פסגה
 • ליווי מערכות חינוך בלתי פורמליות בהטמעת השפה הגישורית
 • ניהול דיאלוגים ותהליכי שיח על פי הצורך

צרו איתנו קשר

אפרים הלוי

illustration

שותפים מרכזיים:

 • המרכז פעול בתוך היחידה הקהילתית של מחלקת הרווחה ובשיתוף פעולה מלא עם היחידה
 • מחלקת הרווחה
 • מחלקת החינוך
 • מוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים בעיר
 • תרבות הדיור
 • מוקד העירייה, 106