main logo

פתח תקווה

אודות המרכז

חזון המרכז הוא להוות כתובת לפרטים, קבוצות וקהילות הנמצאים במצבי קונפליקט אשר מעוניינים ליישב סכסוכים בדרך של הידברות והסכמה. המרכז יקדם ויטמיע בקרב התושבים תפיסה המכירה בתועלת שיש בגישור ודיאלוג קהילתי לקידום חברה סובלנית בעלת דרך חיים והשקפת עולם המבוססת על ערכים כגון: שיח משותף, סובלנות, סבלנות וכבוד הדדי.

תחומי עיסוק

  • בניית הסכמות בתהליכי התחדשות עירונית - גישור מרובה משתתפים בנושאי סכסוכים העולים בין השכנים, בין השכנים ליזם ספציפית בהקשר לתחום ההתחדשות העירונית.
  • גישורים בן פרטים - גישורים בין שני צדדים הנמצאים במצבי קונפליקט ואשר מעוניינים לעבור גישור לפני הידרדרות המצב לתביעה משפטית. הגישורים בתחומים מגוונים: צרכנות, סכסוך בין שכנים, סכסוכים בין הפרט לבעל עסק ועוד
  • גישור בין דורי
  • שמגלוץ' - גישור עפ"י המודל המסורתי שהיה נהוג באתיופיה

צרו איתנו קשר

עמית יונית

illustration

שותפים מרכזיים:

  • אגף לקשרי תושבים
  • אגף חינוך
  • שיטור קהילתי
  • אגף שכונות
  • כרמים- מנהלת התחדשות עירונית
  • מוקד 106