main logo

צפת

אודות המרכז

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה מהווה בית לקהלי יעד שונים , בית אשר מוביל לשיח מקבל , מכיל ומקדם במרחב הקהילתי והציבורי בעיר .דבר אשר יתרום לשיפור איכות החיים וערבות הדדית בין התושבים.

תחומי עיסוק

  • הדרכה וליווי מקצועי של המגשרים
  • מתן כלים גישוריים לקבוצות שונות גורמים וארגונים בקהילה ע"י הכשרות וסדנאות, קורסי גישור , מעגלי שיח בין קבוצות שונות בקהילה
  • מתן מענה לקונפליקטים וסכסוכים שונים
  • פיתוח מענים למגוון הצרכים העולים בעיר

צרו איתנו קשר

מזל חדד

illustration

שותפים מרכזיים:

  • עיריית צפת
  • משרד העבודה והרווחה
  • משרד הבינוי והשיכון- שיקום שכונות
  • השירות לעבודה קהילתית