main logo

קריית ביאליק

אודות המרכז

חזון המרכז הוא להוות מרכז המוביל לשיפור משמעותי באיכות החיים של תושבי קריית ביאליק, תוך עידוד התושבים לסובלנות, יצירת דיאלוג ליישוב סכסוכים, התמודדות עם קונפליקטים בקהילה ואופן הטיפול בהם. תוך יצירת שינוי חברתי ע"י הטמעת שיח בינאישי הנדרש ליישוב סכסוכים.

תחומי עיסוק

  • סיוע ביישוב סכסוכים בהסכמה
  • סכסוכי שכנים
  • סכסוכים במשפחה (מלבד גישור לגירושין)
  • יחסי עבודה
  • הנהלה ותושבים
  • גישור בחינוך: סדנאות בבתי הספר ברחבי העיר והכשרת מגשרים צעירים בבית הספר

צרו איתנו קשר

שרית כהן

illustration

שותפים מרכזיים:

  • בתי ספר ברחבי העיר
  • מחלקת הקליטה
  • הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
  • מחלקת השירותים החברתיים