main logo

רהט

אודות המרכז

מרכז שמכיל שירותים ליישוב סכסוכים והפעלת מגוון תכניות להטמעת הגישור והדילוג כתרבות של שיח, פתרון מחלוקות וקידום משותף של סוגיות חברתיות שעל סדר יום של הקהילה .
ההנחה היא שהיכרות מוקדמת של הקהילה ומודעות להקשרים ולקודים התרבותיים מסייעת למניעת ויישוב סכסוכים לכן מגוון הפעילויות והתהליכים והמנחים המקצועיים. סוגיות רבות בתוך הקהילה נפתרות רק ע”י הגישור כמו סכסוכים בין יחידים ובין שבטים וסכסוכים בין בני זוג ובתוך המשפחה.

תחומי עיסוק

  • סכסוכי משפחה
  • סכסוכים קהילתיים
  • סכסוכים בין שבטים
  • סכסוכים בין בני זוג

צרו איתנו קשר

סועאד אבו שהאב

illustration