main logo

רמת השרון

אודות המרכז

חזון המרכז הינו חיזוק השיח הבונה בעיר כמרכיב בחיזוק קהילתיות וערך לכל תושב ותושבת. לחזק את ה"יחד", המשותף ולשמור על יחודו של כל קול.

תחומי עיסוק

 • תביעות קטנות
 • גישור עסקי
 • גישור קהילה ושכנים
 • גישור במשפחה
 • הנחלת השפה הגישורית וההקשבה בקרב כלל הקהילה

צרו איתנו קשר

עו"ד אווה ענבר-שדה

illustration

שותפים מרכזיים:

 • מגוונים רשת הקהילתיים רמת השרון
 • עיריית רמת השרון
 • משטרת ישראל
 • מוקד 106
 • אגף הרווחה
 • התחנה לטיפול במשפחה
 • הרשות לביטחון קהילתי
 • בתי ספר